Topiro - Miljö.jpg

 Kvalitet och Miljö

Våra kunder uppskattar vår höga kvalitet och servicenivå där arbetena utförs på utsatt tid till överenskommet pris.

Vi erbjuder tjänster med kvalitet, service, miljötänk och goda relationer.

Vår företagskultur, med korta och effektiva beslutsvägar och beprövade rutiner, gör det möjligt att ge kunden det den önskar.

Vi är väl medvetna om att vår verksamhet påverkar vår miljö. Vi jobbar därför aktivt varje dag för att påverka miljön på minsta möjliga sätt.

Idag är vi miljödiplomerade men vi kommer under 2019 ISO-certifiera oss. Certifieringen kommer att ligga på koncernnivå och täcka in samtliga av våra systerbolag.

Vi kommer att certifiera oss inom:

  • Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2015

  • Miljöledningssystem, ISO 14001:2015

  • Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018

Klicka på länk nedan för att läsa någon av företagets policys.

Kvalitetspolicy Miljöpolicy GDPR-Policy