Läs mer om våra tjänster

Topiro - Markarbeten.jpg

Markarbeten

Vi utför i princip allt ifrån den minsta lilla plattytan till att exploatera ett industriområde med vägar ledningar mm.

VA-arbeten

Topiro har kompetensen att utföra alla förekommande markförlagda vatten- och spilledningar. 

Dagvatten och separering av det från spillvatten är ett ofta förekommande arbeten som vi utför.

Topiro - VA-arbeten.jpg
 
Topiro - Byggservice.jpg

Byggservice

Till våra ramavtalskunder utför vi alla förekommande byggservicearbeten. Vi har ett nät med partners inom både el, vvs, glas, smide, lås som säkerställer att kunden får ett snabbt och säkert utförande.  

 

Snöröjning

Till nästan samtliga av våra fastighetsägare som vi har som kunder utför vi snöröjning. Totalt sköter vi över 1 miljon kvadratmeter varje gång det snöar.

Topiro - Snöröjning.jpg
 
Topiro - Projektering.jpg

Projektering

Vårt systerföretag Junecon projekterar och ritar både mark och bygg. 

 

Asfaltering

I vårt systerföretag Asfalt i Småland utför vi allt inom asfaltering. Från det lilla potthålet till den stora industriplanen  

Topiro - Asfaltering.jpg
 
Topiro - Stängselarbeten.jpg

Stängselarbeten

Våra stängselarbeten utförs av vårt systerbolag FT Vätterbygden. 

 

Betongarbeten

Vi gjuter det mesta inom anläggningsgjutning. Vi har kompetens för klass 1 gjutning.

Topiro - Betongarbeten.jpg
 
Topiro - Prefabicerad betong.jpg

Prefabicerad betong

Betongprefab i Jönköping är vårt systerbolag som producerar det mesta inom prefabricerad betong. 

 

Rivningar saneringar

Topiro har en lång erfarenhet av rivningar och marksaneringar.  

Topiro - Rivningar Saneringar.jpg